Ujaruk/Søg/Search
 
Cand. mag. i historie og engelsk fra Københavns Universitet. Har arbejdet på arkiver og museer i Danmark. Ansat ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv 1993, førstearkivar 1998-2009.
 
Forskningsområde
Grønlands historie, især perioden 1782-1900.
 
Igangværende forskningsprojekter
Læsefærdighed og bøger i Nordgrønland 1790-1850.
Ansatte ved KGH i Nordgrønland 1790-1850.
 
Publikationer
Nogle grønlandske slægter. Forlaget Atuagkat 2011.
Nordgrønland 1790-96. Inspektør B. J. Schultz' indberetninger til direktionen for den Kongelige grønlandske Handel. (red.) 2010.
Dansegilde og mordbrand. Kbh.1995.
Upernavik 1809 (med Ane Marie B. Pedersen). Nuuk 1995.
Selvforsyning og markedsøkonomi i nyere tid i: De vestnordiske landes fælles historie II 2006.
Staver i katekismus, i: Skole-Kirke-Arkiv. Festskrift til Erik Nørr 2004. 
Den almindelige enkekasse i Personalhistorisk Tidsskrift 2012:2
Problemer i grønlandske kirkebøger og mandtalslister. I: Personalhistorisk Tidsskrift 2009:2
Martha – en splittet person? i: Personalhistorisk Tidsskrift 2006:2.
Weilbachs kunstnerleksikon - lidt post festum, i: Personalhistorisk Tidsskrift 2003:1.
Hvor går bøgerne hen? i: Personalhistorisk Tidsskrift 2001:1.
Et udvalg af grønlandsk slægtslitteratur, i: Personalhistorisk Tidsskrift 1998:1.
Slægtsforskning i Grønland, i: Personalhistorisk Tidsskrift 1997:2
Lært at læse - og hvad så? , i: Grønlandsk Kultur- og Samfundsforskning 1998/99.
Tjenestetid i Nordgrønland 1850-66 i: Grønlandsk Kultur- og Samfundsforskning 1997.
Literacy and Literature in North Greenland 1791-1850, i: Etudes Inuit Studies 1999.
Grønlands Landsarkiv ved århundredskiftet. i:Vest-nordisk arkivkonference Island – 1999. Rapporter. Reykjavik 2002.
Arkivetik. i: Vest-nordisk arkivkonference Island – 1999. Rapporter. Reykjavik 2002.
Da en fjerdedel af Grønlands arkivalier gik tabt i Nordisk Arkivnyt 2009:2
Grønlands Nationalarkiv 25 år i: Nordisk Arkivnyt 2008:2.
John Ross og Sakæus' ekspedition til Nordgrønland i 1818. Greenland Collector 2010:3
Lokalhistorie i Grønland (med Ane Marie B. Pedersen) i: Journalen 1997:5.
Farvel Grønland i: Siden Saxo 1999:3.
Grønlændernes første minedrift, i: Tidsskriftet Grønland 2013:4
En tilståelse ved juletid, i: Tidsskriftet for Grønland 2013:4.
Hvem var John Sacheuse. I Tidsskriftet Grønland 2010:4.
Kortet på loftet – en vigtig kilde? i: Tidsskriftet Grønland 2007:2-3.
B10 Qeqertarsuaq i: Tidsskriftet Grønland 2006:3-4.
Fire slægter i Grønland, i: Tidsskriftet Grønland 1999:4-5.
Herrens bord og djævelens, i: Tidsskriftet Grønland 1997:3.
Grafitminen i Upernavik, i: Tidsskriftet Grønland 2012:4
 
 
Bidrag i
Nordatlanten og troperne. Kbh 2007.
Illernit-Spor-Traces. Nuuk 2004.
 
Desuden bøger, artikler m.m. fortrinsvis om dansk lokalhistorie.
 
Undervisning
Underviser på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet i arkivkundskab.
 
Foredrag, oplæg m.m.
Undervisning i arkivkundskab og andet på Grønlands Universitet. Indlæg på Vestnordisk Arkivkonference, Gjógv, Færøerne 2011.
Befolkningsforhold i Nordgrønland 1790-1930. Indlæg på Vestnordisk Arkivkonference, Gjógv, Færøerne 2011.
Fotografier, kort, tegninger - deres brug som kilder. Indlæg på Vestnordisk Arkivkonference, Stykkisholmur, Island 2008.
Ilimmarfik - en forskerpark fra idé til bofællesskab. Indlæg på Vestnordisk Arkivkonference, Stykkisholmur, Island 2008.
Fra selskabsejer til selvstyre. Udviklingen i den grønlandske administration 1782-2008. Indlæg på Nordiske Arkivdage, Trondheim 2009. Publiceret på www.nordiskearkivdager.no
Hvem i familien blev først døbt? Indlæg på Kirkehistorisk konference Nuuk 2005
Indførelsen af digital arkivering i Hjemmestyret. Indlæg på Vestnordisk Arkivkonference Nuuk 2005
Selvforsyning og markedsøkonomi i nyere tid. Indlæg på Vestnordisk historiekonference, Tórshavn 2004
IT og de små arkivområder. Indlæg på Vestnordisk arkivdage 2002, Tórshavn.
Formidling og profilering. Indlæg på Vestnordisk arkivdage 2002, Tórshavn.
Grønlands Landsarkiv ved århundredskiftet. Indlæg på Vestnordisk Arkivkonference 1999, Selfoss, Island. Trykt i Vest-nordisk arkivkonference Island – 1999. Rapporter. Reykjavik 2002.
Arkivetik. Indlæg på Vestnordisk Arkivkonference 1999, Selfoss, Island. Trykt i Vest-nordisk arkivkonference Island – 1999. Rapporter. Reykjavik 2002.
Literacy and Literature in North Greenland 1791-1850, Indlæg på Inuit Studies Conference, Nuuk 1998.
 
Redaktionsarbejde
Har været medlem af flere tidsskriftredaktioner i Danmark, bl.a. 1066 Tidsskrift for Historisk Forskning.
 
Bestyrelsesarbejde
Medlem af Dansk Magisterforening (DM) sektion 42 1985-93 (formand 1987-93), DM afdeling IV 1986-93 (næstformand 1986-87), DM repræsentantskab 1986-93 (præsidiemedlem 1988-93).
Desuden medlem af flere andre bestyrelser.
 
Arrangement af konferencer m.m.
Arrangør sammen med Ole Christiansen og Ane Marie B. Pedersen af Vestnordisk Arkivkonference 2005 i Nuuk.

 

gif
Nunatta allagaateqarfia - Grønlands nationalarkiv - Greenland National Archives
gif
 
gif gif