Ujaruk/Søg/Search
gif gif gtr
gif
 OBS  
gif
gif gif gb
Til brugere af Internet Explorer….
 
Vi er blevet opmærksom på at der er problemer med at bruge topmenuen i Internet Explorer. Vi får snart en ny hjemmeside, hvorved problemerne skulle være løst. I mellemtiden anbefaler vi at anvende en anden browser end Explorer. Hvis du søger vores vejledninger eller kirkebøger og kun kan anvende Explorer er her links du kan benytte:
 
Vejledninger:
 
Kirkebøger:

 
Hvis der er andre ting du søger på vores hjemmeside, som du ikke kan få tilgang til, er du meget velkommen til at henvende dig til os på mail: arkiv@arkiv.gl
 
gif gif gtr
gif
 Velkommen  
gif
gif gif gb

Grønlands nationalarkiv

Landsarkivet blev lagt sammen med Landsmuseet i 1991. Institutionen modtager arkivalier fra alle offentlige institutioner i Grønland samt fra privatpersoner. Arkivet er til rådighed i spørgsmål, der omhandler arkivalier om eller fra Grønland. 

Der findes mange forskellige arkivalier, hvor de ældste stammer fra 1733. Inspektorats- og kolonibestyrerarkiver fra Nordgrønland findes fra 1782 og frem. Endvidere findes arkivalier fra forstanderskaber, kommuneråd, skoler, præstegæld m.v. De fleste ældre arkivalier fra Sydgrønland gik tabt ved skibet Hans Hedtofts forlis i 1959. 
 
  
 
 
Arkivets samlinger

Pr. 31.12.2010 havde Grønlands nationalarkiv i alt 3574 hyldemeter arkivalier. Samlingen består af arkiver fra:
Præstegæld: kirkebøger, designationer, missionsarkiver, korrespondance, prædikener og kateketdagbøger, skolearkiver m.v.
Inspektorater: Syd- og Nordgrønlands inspektorat/landsfoged: skematiske indberetninger, statistikker over befolkningstal, fangstlister, forhandlinger fra forstanderskaberne, kommune- og sysselråd, m.m.
 
Kolonibestyrer: korrespondance, udstedsbestyrerarkiver, mandtalslister, håndbøger, grønlænderbøger, regnskabsspecifikationer, skematiske indberetninger m.m.

Kommuner: korrespondance, skolearkiver, journalsager m.m.

Seminariet: korrespondance, prædikener, elevkarakterer, skemaer, m.m. 

Privatarkiver: ca. 80. 

 
gif gif gtr
gif
 Forespørgsler  
gif
gif gif gb
Henvendelser til arkivet vedr. brug eller aflevering af arkivalier:
 
Nunatta allagaateqarfia
Postboks 1090
3900 Nuuk, Tlf.  +299 362330
Fax +299 362331
 
Forespørgsler der kræver forskning af arkivarerne kan foretages mod betaling. Nærmere aftale om dette kan træffes ved direkte henvendelse til arkivet.

Eksamensbeviser

Grønlands nationalarkiv kan levere kopier af eksamensbeviser fra mange uddannelsesinstitutioner.
Det sker mod et gebyr på 300,- kr., som skal forudbetales kontant, pr. check, eller ved indsættelse af beløbet på NKA’s konto i Grønlandsbanken: 6471-100-155-5. Samtidig sendes en skriftlig bestilling til Grønlands nationalarkiv, P.O. Box 1090, DK-3900 Nuuk, mærket ”eksamensbevis”.
 
Vær opmærksom på  at Grønlands nationalarkiv ikke kan garantere, at der findes et eksamensbevis. Det kan f.eks. være forsvundet før arkivet blev afleveret. Gebyret er et vederlag for arbejdet med at lede efter eksamensbeviset, ikke for at finde det. Gebyret vil ikke blive tilbagebetalt, selvom der ikke findes et eksamensbevis.
 
Slægtsforskning
 
Gennem forskning i arkivalierne er det muligt at finde mange oplysninger om sin slægt. Hvis man er interesseret i sine forfædre kan man henvende sig i Grønlands nationalarkiv i Ilimmarfik. Arkivet laver ikke slægtsforskning for folk, men arkivarerne hjælper gerne med at fortælle om arkiverne og vise hvordan man skal gøre og med at læse en vanskelig håndskrift.
 
Slægtsforskning i kirkebøgerne foregår i Ilimmarfiks biblioteks læsesal hvor kirkebøgerne er placeret. Læsesalen finder du ved at gå op af den brede trappe umiddelbart efter du er kommet ind af Ilimmarfiks hovedindgang.  Man kan slægtsforske i læsesalen i bibliotekets åbningstid:
 
Mandag 10-15
Tirsdag 11-16
Onsdag 13-16
Torsdag 11-16
Fredag 10-15

Arkivet foretager ikke slægtsforskning for folk, men har man brug for råd og vejledning kan man tilkalde en arkivar til læsesalen i tidsrummet mellem kl. 10 og 15 på hverdage. Se nærmere om brug af kirkebøgerne i læsesalen i 'Vejledning i slægtsforskning' (word-fil). Vejledningen indeholder også gode råd og tips som man anbefales at læse inden man påbegynder slægtsforskning. Se også vejledning i de forskellige kirkebøger i 'Hvilken kirkebog?'

Statens Arkivers e-learning kursus i læsning af gotisk skrift:
 
gif gif gtr
gif
 Åbningstider  
gif
gif gif gb
Mandag 10-15
Tirsdag  11-16
Onsdag 13-16
Torsdag 11-16
Fredag   10-15
 
 
Kirkebøgerne er til brug for slægtsforskere og interesserede
Placering: læsesalen i Ilimmarfiks bibliotek 

 

 
gif gif gtr
gif
 Telefon  
gif
gif gif gb
Arkivet:
+299 36 23 30
 
+299 32 26 11

+299 36 23 00
 
 
 
 
gif gif gtr
gif
 Kirkebøger på nettet  
gif
gif gif gb
Nu er kirkebøgerne på nettet  - klik her for at se dem.
 
gif gif gtr
gif
 M/S Umanak  
gif
gif gif gb
Læs i atlantpassagerskibet M/S Umanaks sjove og farverige gæstebog fra årene 1949-1958 her på arkivets hjemmeside.
 
Klik på billedet af M/S Umanak for at læse om skibet og bladre i bogen.
 
Mange rejste til og fra Grønland med M/S Umanak mellem 1949 og 1960 - måske var du en af dem?
 
gif
Nunatta allagaateqarfia - Grønlands nationalarkiv - Greenland National Archives
gif
 
gif gif